+48 85 732 16 25 kontakt@netklima.pl

Doradztwo dotyczące wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Netklima Sp z o.o.

Firma Netklima Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Doradztwo dotyczące wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Netklima Sp z o.o.”

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału firmy Netklima Sp. z o.o. poprzez wypracowanie i dostarczenie przedsiębiorstwu praktycznej wiedzy służącej podniesieniu umiejętności planowania, realizacji, ewaluacji i komunikacji działań społecznie odpowiedzialnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie Netklima Sp. z o.o.:

N-r projektu WND-RPPD.01.04.01-20-2631/20

Wartość projektu: 57 687,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 39 865,00 PLN