+48 85 732 16 25 kontakt@netklima.pl

Regulamin promocji

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest NETKLIMA Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul Ciołkowskiego 165 B, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330087, NIP 5423121860, REGON 200262314.
 2. Promocja dotyczy urządzeń RAC firmy Samsung,
 3. Z promocji skorzystać może, każdy klient nie będący osobą fizyczną w rozumieniu prawa,
 4. Promocja trwa od 24.07.2019 do 31.07.2019,
 5. Promocja dotyczy maksymalnie 5 kpl. urządzeń w jednorazowym zamówieniu,
 6. Warunkiem skorzystania z promocji jest podanie przy zamówieniu kodu promocyjnego z wiadomości email,
 7. Każdy klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz,
 8. Poprawne skorzystanie z promocji, upoważnia każdego uczestnika do dodatkowego 4% rabatu (kaskadowy) na urządzenia,
 9. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie,
 10. W razie braku promocyjnych urządzeń zostanie złożone zamówienie i urządzenia po dostawie zostaną dostarczone w cenie promocyjnej,
 11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji,
 12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji prosimy kierować na adres meilowy: kontakt@netklima.pl
 14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

Zapisz się do newslettera.

*Pole wymagane

autoresponder system powered by FreshMail
 

autoresponder system powered by FreshMail
 

autoresponder system powered by FreshMail